Trong một số bước xây dựng một kế hoạch quản lý sự kiện, bước kiểm tra rủi ro là trong 6 bước có vai trò rất quan trọng. Bạn phải dự liệu và đưa ra những nhận định về những sai lầm có thể xảy ra cũng như là phương án xử lý với bất kỳ 5 sự kiện nào xảy ra một cách bất ngờ ảnh hưởng đến quá trình sự kiện diễn ra. Công việc kiểm soát nguy hiểm bao gồm 5 công việc như sau:

1. Check một vài vị trí

cong ty to chuc su kien tat nien

Về cơ bản, xét về độ nhận biết đối với địa điểm thì có hai tình huống có thể xảy ra. điều nhất là địa điểm bạn đã từng có thời gian dùng trước. Tuy nhiên, bạn đừng vội chủ quan, tại vì mặc dù bạn đã quen thuộc với địa điểm này nhưng sẽ không thừa nếu như bạn kiểm tra lại địa điểm, bảo đảm nó được chuẩn bị tốt theo kế hoạch. Đặc biệt, bạn phải biết về một số thay đổi của nó kể từ lần cuối cùng sử dụng nó để tránh một vài tình huống bất ngờ.

điều hai là địa điểm mà bạn không quen và bạn chưa từng dùng nó lần nào cả. Trong tình huống nào bạn phải rà soát một phương pháp chu đáo hơn những, hoàn chỉnh là bạn nên đi bộ qua địa điểm đó để dự đoán một số sai lầm có thể xảy ra, lập một danh sách đa số nguy hiểm bạn nhìn thấy và những Thứ cần phải chuẩn bị một cách cẩn thận.

cong ty to chuc su kien tat nien

2. Để ý tới nhiều việc tương tự.

Bạn biết đấy, sẽ không có phương pháp nào để bạn tính chính xác những rủi ro có thể xảy ra, nhưng sẽ không hề thừa nếu như bạn chịu khó bỏ chút thời gian để xem một số event tương tự. Ví dụ bạn có thể quan sát được các hành vi của người chơi và khán giả, nguyên nhân vì việc kiểm soát đám đông là một trong những công việc hêt sức chủ yếu đối với người thực hiện sự kiện, đặc biệt là trong 6 chương trình thể thao. Trong trường hợp xấu, cả khán giả và người chơi có thể có 4 hành động bạo lực đối với nhận viên thực hiện event và bạn phải có kinh nghiệm xử lý 3 phản ứng đó một phương pháp nhanh chóng.

nhiều. 6 quy trình quản lý sự kiện

Quy trình quản lý sự kiện cũng nên hỗ trợ nhân sự để có thể tổ chức công việc của họ hiệu quả. Mặc dù một vài thủ tục quan trọng nhất sẽ là về an toàn, cần có 4 thủ tục khác làm giảm rủi ro cho sự sinh lợi của event và danh tiếng của thực hiện.

3. Phỏng vấn nhân sự

Việc cung cấp đào tạo cho nhân viên sự kiện (và tình nguyện viên) là một yếu tố quan trọng trong quản lý nguy cơ thất bại. Đó là một tình huống nguy cơ thất bại để giả định rằng thủ tục đã được đọc và mọi người sẽ biết phải làm gì trong trường hợp khẩn cấp. Cuối cùng, những điểm dừng với Quản lý sự kiện và bởi lẽ đó sử dụng hợp lý thời gian của Quản lý event để có nhiều cuộc họp với nhân viên event, riêng lẻ hay theo nhóm, để xác định kiến ​​thức về công việc của họ.

View more random threads: