Tài sản sở hữu trí tuệ không chỉ đơn thuần là sáng chế, mẫu mã công nghiệp, nhãn hiệu hay quyền tác giả, đó còn là nền móng để xây dựng và thiết lập nên các tài sản thiết yếu và cơ bản khác trong mọi lĩnh vực kinh doanh.

Việc một doanh nghiệp xác định, đăng ký và bảo hộ tất cả thành tựu sáng tạo của mình như thế nào là vấn đề mang tính chiến lược trong thị trường hiện tại, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên một phạm vi rộng lớn hơn, nhằm tạo và duy trì tính cạnh tranh của đơn vị mình. Chúng tôi hiểu rõ điều này và có thể giúp đối tác khởi tạo, bảo hộ và dùng hữu hiệu mọi tài sản SHTT.

Coi thêm ?>>>> Lawyers in Vietnam

Chúng tôi có một đội ngũ luật sư quyền tác giả giàu kinh nghiệm và tri thức không chỉ trong lĩnh vực luật về quyền tác giả và SHTT của Việt Nam mà còn đối với cả luật và quy định quốc tế điều chỉnh việc khởi tạo và giải quyết quyền tác giả trên toàn cầu. Với hàng ngũ này, chúng tôi có thể tương trợ KH trong việc thiết lập, duy trì và thực hiện quyền tác giả tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp mọi tham mưu mang tính thực tiễn, với chất lượng cao, cũng như mọi dịch vụ khác cần thiết trong suốt quá trình khởi tạo. Không chỉ thuần túy là thông tin lại mọi vấn đề phát sinh và hậu quả, chúng tôi còn cung cấp cho KH các biện pháp. Trên hết, hàng ngũ của chúng tôi được coi là sự chọn lọc hàng đầu trong lĩnh vực bảo hộ quyền tác giả tại Việt Nam.
Lawyers tham vấn đăng ký bảo hộ quyền trí tuệ Gọi: 84 (8) 3744 9977
Dịch vụ
Chúng tôi tham mưu và hỗ trợ đối tác trong việc xác định khả năng bảo hộ, tham mưu về việc đăng ký và các thủ tục khác nhằm đạt được ưu thế tối đa trong việc cấp lixăng và bảo hộ quyền tác giả. mọi dịch vụ của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm:

- Tham vấn về khả năng bảo hộ quyền tác giả;

- Nghiên cứu về quyền sở hữu và khả năng bảo hộ;

- Tư vấn về việc khởi tạo, dùng và bảo hộ;

- Đ2àm phán và soạn thảo hợp đồng ảnh hưởng tới việc sáng tạo, sở hữu, lixăng, chuyển nhượng và thu phí tổn bản quyền (theo hợp đồng lixăng một vài đối tượng thuộc phạm vi bảo hộ của quyền tác giả;

- Tham vấn về vi phạm và chống vi phạm quyền tác giả (bao gồm việc khởi kiện chống bên vi phạm); và

- Thực hiện tranh chấp quyền tác giả.

Rất mong nhận được sự cộng tác cùng Quý đối tác!

Tags : Luật sư sở hữu trí tuệ , vietnam company law