ae nào biết cách thay đổi icon trong iphone không? chỉ e vs.
- e đã thay đổi size vs cả name y chang, vậy mà khi cho vào nó hok có hiệu lực tý nào.
- mấy cái icon.png vs icon-small ..... e thay đổi y chang. vẫn không dc.

anh em nào có cách hay chỉ e vs. - pic bên dưới. muốn thay cái icon installous vs cái Track 8 á.

View attachment 623909cảm ơn rất nhiều.