như tiêu đề máy mình có nắp được vga 2gb 256bit không
tư vấn dùm mình với