mình dùng win 7.dùng bình thường nhưng thỉnh thoảng tác động vào mấy cái ổ cắm usb hoặc tai nghe thì win tự động khởi động lại (chỉ thỉnh thoảng chứ thông thường xuyên).
khởi động lại hiện recovery gì đó.
mình không biết lỗi chính xác là gì.
mọi người ai có kinh nghiệm chỉ mình với