Mấy bạn cho mình hỏi một vấn đề:
Mình có một server và chia sẽ trong mạng LAN.khi máy trạm đăng nhập lần đầu thì server sẽ hỏi user/password. nhưng khi đăng nhập lần 2,3,.. thì không đồi user/pass nữa.
Vậy nếu muốn server hỏi user/pass đăng nhập lần 2,3,.. thì mình thiết lập như thế nào.
Mong mọi người trợ giúp..Thanks...!!