Cho e hỏi có ai biết quần như vậy mua ở đâu k??? E thích mà chẳng biết chỗ... thanks m.n nha... <a rel="nofollow" href="http://www.webtretho.com/forum/links.php?url=http://postimg.org/image/d5biguhcj/" onclick="ga('send','event', 'LinkOutTrack','http://www.webtretho.com/forum/f3272/mua-qua-n-na-y-o-dau-1907403/', 'http://www.webtretho.com/forum/links.php?url=http://postimg.org/image/d5biguhcj/');" target="_blank"></a>