Quyết định 28/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo tại nhà băng Chính sách xã hội sẽ có hiệu lực từ ngày 5/9/2015. Đây được coi là động lực tiếp sức cho hộ mới thoát nghèo phát triển SXKD, thoát nghèo bền vững. Phóng viên Báo Hà Tĩnh có cuộc bàn luận với ông Lưu Văn Minh - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách từng lớp (CSXH) tỉnh về chính sách mới này.

Các điểm giao tế tại xã của nhà băng CSXH tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện các thủ tục vay vốn

- Thưa ông, nhiều năm qua, chương trình tín dụng ưu đãi đã đồng hành với hộ nghèo, hộ cận nghèo. Còn theo quyết định mới này, đối tượng dịch vụ giải chấp đáo hạn ngân hàng đã mở rộng đến với hộ thoát nghèo?

hiện, có nhiều hộ nghèo, cận nghèo đã được vay vốn tại Ngân hàng CSXH để phát triển SXKD, tuy nhiên, thực tế giá trị lợi nhuận sản phẩm của hộ nghèo, cận nghèo chưa đủ để hộ vay có thể thoát nghèo bền vững hay vươn lên làm giàu mà nguy cơ tái nghèo, cận nghèo rất cao do biến động của giá cả thị trường, điều kiện sinh hoạt chung của toàn tầng lớp. QĐ 28/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cho vay hộ mới thoát nghèo được ban hành nhằm đích tương trợ các hộ đã từng là hộ nghèo, cận nghèo có nguồn vốn SXKD ổn định để thoát nghèo một cách bền vững.


Quyết định 28/2015/QĐ-TTg đã mở rộng thêm đối tượng được vay vốn tín dụng ưu đãi, tuy nhiên, không phải là đối với tuốt các hộ thoát nghèo mà chỉ vận dụng đối với các hộ mới thoát nghèo. Đây là những gia đình đã từng là hộ nghèo, cận nghèo qua điều tra, kiểm tra hằng năm có thu nhập bình quân đầu người cao hơn chuẩn cận nghèo theo quy định của luật pháp hiện hành, được UBND cấp xã xác nhận và thời gian kể từ khi ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tối đa là 3 năm.

Mức cho vay do nhà băng CSXH và hộ mới thoát nghèo thỏa thuận nhưng không vượt quá mức cho vay cùng loại phục vụ SXKD đối với hộ nghèo được quy định trong từng thời kỳ. Lãi suất cho vay ứng dụng đối với hộ mới thoát nghèo bằng 125% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ.

Thời hạn thủ tục vay vốn ngân hàng