Khi sử dụng bất kỳ một dịch vụ nào thì chất lượng dịch vụ luôn là điều mà người dùng quan tâm đầu tiên. Với một dịch vụ có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp như dịch vụ thuê chỗ đặt server thì chất lượng của dịch vụ lại càng được các doanh nghiệp đánh giá kỹ lưỡng hơn rất nhiều.
Chất lượng của dịch vụ Cho thuê chỗ đặt máy chủcó ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp. Chỗ đặt máy chủ chất lượng sẽ giúp cho hệ thống máy chủ hoạt động hiệu quả từ đó hiệu quả công việc của doanh nghiệp được nâng cao. Để đánh giá chất lượng của dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ có một vài tiêu chí sau:
1. Vị trí trung tâm dữ liệu: Trung tâm dữ liệu có vị trí càng gần doanh nghiệp càng được đánh giá tốt hơn. Với khoảng cách gần thì việc quản trị máy chủ, hỗ trợ kỹ thuật hay khắc phục sự cố sẽ dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn.
2. Các đầu nối băng thông dành cho dịch vụ Cho thuê chỗ đặt servercủa đơn vị cung cấp: Hệ thống thông tin của doanh nghiệp sẽ mở rộng theo từng ngày, đến một thời điểm, băng thông của dịch vụ doanh nghiệp đang sử dụng không còn đủ đáp ứng cho nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp, buộc doanh nghiệp phải nâng cấp băng thông. Doanh nghiệp nên tìm hiểu về khả năng mở rộng băng thông của đơn vị cung cấp để thuận lợi cho việc nâng cấp băng thông khi doanh nghiệp có nhu cầu
3. Thông tin, dữ liệu trên máy chủ có an toàn: Thông tin được coi như là phần xương sống của mỗi doanh nghiệp. Một khi thông tin của doanh nghiệp bị tấn công hay đánh cắp thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, bảo mật cho các thông tin của doanh nghiệp, doanh nghiệp nên nắm rõ hệ thống an ninh, bảo mật tại chỗ đặt server.
4. Cơ sở hạ tầng tại Data Center: Đây là tiêu chí không thể thiếu trong việc đánh giá chất lượng dịch vụ thuê chỗ đặt server. Các hệ thống của Data Center sẽ giúp cho máy chủ hoạt động hiệu quả hơn.
5. Đơn vị cung cấp dịch vụ thuê chỗ đặt server: uy tín của đơn vị cung cấp dịch vụ là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng của dịch vụ thuê chỗ đặt server.
Các tiêu chí trên là những tiêu chí chính để doanh nghiệp đánh giá chất lượng dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ. Ngoài 5 tiêu chí trên, doanh nghiệp có thể đánh giá chất lượng dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ bằng các tiêu chí khác: trình độ kỹ thuật của các chuyên viên kỹ thuật, quy mô của trung tâm dữ liệu, mức độ tin cậy và chất lượng của trung tâm dữ liệu, phản hồi của các doanh nghiệp khác….