Thi công màng chống thấm như thế nào cho đúng?

Nằm trong chương trình quản lý chất lượng, Vải địa kỹ thuật tài liệu này được biên soạn với mục đích hướng dẫn việc vận chuyển, bảo quản, thi công lắp đặt, hàn và thí nghiệm mối hàn sản phẩm màng chống thấm HDPE Geomembrane cho Các dự án xây dựng bãi chôn lấp hợp vệ sinh.Xem thêm>>xay dung cong thong tin dien tu

1. Đối tượng áp dụng
Tài liệu này hữu ích sử dụng cho các bên liên quan là:
- Chủ đầu tư
- Nhà thầu chính
- Tư vấn giám sát
Xem thêm>>thiết kế trang thông tin điện tử


Với các nội dung chính sau:
a. Tổ chức công trường
b. Chuẩn bị mặt bằng thi công
c. Trải màng chống thấm
d. Phương pháp hàn
e. Quản lý chất lượng thi công
f. Phương pháp thí nghiệm mối hàn