Hiện nay, những sản phẩm được lưu hành trên thị trường đa số đều cần phải có mã số mã vạch cho sản phẩm để người tiêu dùng có thể nắm được mã sản phẩm, mã số sản phẩm, hay nơi sản xuất cũng như mã số của công ty và các thông tin liên quan khác đến sản phẩm. Việc có mã số, mã vạch cho sản phẩm là điều cần thiết giúp nâng cao uy tín của sản phẩm và nhà sản xuất. Những hướng dẫn làm thủ tục đăng ký mã số mã vạch sản phẩm dưới đây sẽ giúp doanh nghiệp nắm được cách thức đăng ký và những thủ tục cần thiết.

I. Mã số mã vạch là gì?
Mã số mã vạch (MSMV) là một trong các công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động các đối tượng là sản phẩm, dịch vụ, tổ chức hoặc địa điểm… dựa trên việc ấn định một mã số (hoặc chữ số) cho đối tượng cần phân định và thể hiện mã đó dưới dạng mã vạch để thiết bị (máy quét) có thể đọc được.
Mã vạch là một dãy các vạch và khoảng trống song song xen kẽ được sắp xếp theo một qui tắc mã hóa nhất định để thể hiện mã số (hoặc các dữ liệu gồm cả chữ và số) dưới dạng máy quét có thể đọc được.
Bên dưới mã vạch là dãy mã số tương ứng.
MSMV được in trực tiếp lên đối tượng cần quản lý như thương phẩm, vật phẩm, các thùng hàng để giao nhận/vận chuyển.
Các loại Mã số mã vạch GS1
Các loại mã số GS1 gồm:
- Mã địa điểm toàn cầu GLN.
- Mã thương phẩm toàn cầu GTIN.
- Mã conenơ vận chuyển theo xêri SSCC.
- Mã toàn cầu phân định tài sản GRAI & GIAI.
- Mã toàn cầu phân định quan hệ dịch vụ GSRN.
- Mã toàn cầu phân định loại tài liệu GDTI.
Các loại mã vạch thể hiện các loại mã số GS1 gồm:
- Mã vạch thể hiện mã số thương phẩm toàn cầu: EAN 8, EAN 13, ITF 14.
- Mã vạch thể hiện các loại mã số khác là mã vạch GS1-128.
- Ngoài ra còn có mã giảm diện tích: databar, mã QR...
Mỗi loại MSMV được thiết kế chỉ để ứng dụng cho một đối tượng đặc thù nên không thể thống nhất thành một được.

– Điều kiện để được đăng ký mã vạch mã số sản phẩm
Các doanh nghiệp cần phải gia nhập EAN Việt Nam
Các doanh nghiệp cần phải đóng phí giá nhập và phí hàng năm.
EAN sẽ cung cấp mã M cho các doanh nghiệp và hướng dẫn các doanh nghiệp lập mã hàng cho từng sản phẩm.
Việc đăng ký mã vạch hay mã sản phẩm cũng có tác dụng tương tự như đăng ký bảo hộ logo hàng hóa, đăng ký nhãn hiệu để được giúp doanh nghiệp tạo được thành công trong kinh doanh sản phẩm hàng hóa. Lựa chọn đăng ký mã vạch, mã số cho sản phẩm sẽ giúp doanh nghiệp có thể đưa sản phẩm, hành hóa của mình đi xuất khẩu hay bày bán tại những siêu thị, trung tâm thương mại được đúng với quy định. Đăng ký bảo hộ thương hiệu

– Hồ sơ đăng ký mã số mã vạch
Bản đăng ký sử dụng mã số mã vạch
Bản sao công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thương mại hay bản sao Quyết định thành lập các tổ chức khác
Bản đăng ký danh mục các sản phẩm sử udngj mã GTIN
Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu GS1 Việt Nam
Danh sách các sản phẩm đăng ký mã số mã vạch

– Nộp hồ sơ đăng ký mã vạch, mã số ở đâu
Sau khi hoàn thành hồ sơ đăng ký, các doanh nghiệp, tổ chức có thể thực hiện nộp hồ sơ đăng ký tại:

Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam / Chi cụ Tiêu chuẩn Đoi lường chất lượng
Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng có thể sử dụng dịch vụ đăng ký mã sỗ mã vạch để được giúp đỡ, tư vấn tốt nhất về cách đăng ký mã số, mã vạch cho sản phẩm, hàng hóa. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể sử dụng dịch vụ đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, đăng ký thương hiệu sản phẩm,… từ Công ty Luật Thống nhất uy tín và chất lượng
– Quy trình, thời gian đăng ký

Doanh nghiệp sẽ nhận được mã số, mã vạch cấp tạm thời sau 02 ngày
Và sau 01 tháng, doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng lý mã số mã vạch kể từ khi nhận được thông báo hợp lệ
– Những văn bản quy định đăng ký mã số mã vạch
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
1. 2373/2000/QĐ-BKHCNMT: Quyết định của Bộ trưởng Bộ KHCN và MT về việc quản lý mã số mã vạch
2. 45/2002/QĐ-TTg: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định nội dung quản lý nhà nước về mã số mã vạch và cơ quan quản lý nhà nước về mã số mã vạch
3. 88/2002/TT-BTC: Thông tư quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vach
4. 15/2006/QĐ-BKHCN: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Về việc ba

Ban hành “Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch”
5. 36/2007/TT-BTC: Thông tư của Bộ Tài chính số 36/2007/TT-BTCsửa đổi, bổ sung Thông tư 88/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch. bao ho logo (http://luatthongnhat.com/dich-vu-dan...ghiep-hieu-qua)

Trên đây là những hướng dẫn về quy trình làm thủ tục đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm phục vụ kinh doanh sản phẩm của doanh nghiệp được diễn ra thuận lợi và thành công.