Sáng tác viết gồm:Tác phẩm văn chương, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được biểu lộ dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác; Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác; Tác phẩm báo chí; Tác phẩm dịch ....
>>>>>>> Dịch thuật văn bản

Đơn vị luật P&P lawyers cung cấp dịch vụ tham mưu khởi tạo bản quyền tác giả cho một số tác phẩm viết gồm:

- Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được diễn đạt dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

- Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

- Tác phẩm báo chí;

- Tác phẩm dịch từ tiếng nói này sang tiếng nói khác, tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể, soạn, chú giải, tuyển chọn.

>> law tham vấn Luật SHTT qua điện thoại (24/7) gọi số: 84 (8) 3744 9977

>>>>> Luật sư tranh tụng
Giấy tờ và Tài liệu cung cấp đăng ký tác phẩm viết, gồm:
- 03 mẫu tác phẩm viết;
- 03 Bản sao y CMND/Hộ chiếu (nếu là cá nhân), bản sao y Giấy phép đăng ký kinh doanh (đơn vị);
- Giấy ủy quyền cho doanh nghiệp luật Phuoc partners ;
- Thông tin cụ thể về tác giả: Nơi thường trú, Số điện thoại, Email; Fax;
- Thông tin tác động đến TP: Tên TP, đã công bố hay chưa công bố; thời gian ban bố;

Rất mong nhận được sự hiệp tác cùng Quý đối tác!

Tags : Văn phòng luật sư