Khi thanh lap cong ty các bạn cũng đau đầu nghĩ một cái tên cho công ty của mình. Tên dễ nhớ, liên quan đến hoạt động kinh doanh nhưng không bị trùng lặp với các công ty đã thành lập. Các bạn muốn thay đổi tên công ty sau khi đã thành lập. Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Lạc Việt.

Hồ sơ và thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp như sau:

– Thay đổi tên doanh nghiệp bằng tiếng anh

– Thay đổi tên doanh nghiệp bằng tiếng việt

– Thay đổi tên viết tắt của công ty.

1. Hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp nộp tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội bao gồm:

– Quyết định của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên, của chủ sở hữu đối với công ty TNHH.

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh bao gồm: Tên công ty hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tên công ty dự kiến thay đổi, chữ kỹ của người đại diện theo pháp luật.

– Kèm theo hồ sơ gồm: Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao giấy chứng nhận đăng ký thuế, bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Biên bản của của hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên, của chủ sở hữu đối với công ty TNHH, của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

>> Có thể bạn quan tâm: http://thanhlapcongtylv.com/giai-the...-tai-lac-viet/

2. Thủ tục thay đổi tên công ty:

– Soạn hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật, sau đó hướng dẫn khách hàng đóng dấu.

– Nộp hồ sơ khắc dấu và xin cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu tại sở kế hoạch và đầu tư thành phố (Từ tháng 7/2015 theo luật doanh nghiệp mới, doanh nghiệp có thể sở hữu nhiều dấu công ty và mẫu dấu được bố cáo trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia )

– Nhân viên Lạc Việt sẽ thay mặt quý công ty nộp hồ sơ và nhận kết quả tại phòng đăng ký kinh doanh – sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội.

Ngoài ra, tại Lạc Việt chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ thành lập công ty trọn gói, thành lập công ty giá rẻ, kế toán thuế, tư vấn doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh...