Địa chỉ học tiếng trung tại Hà Nội cùng học tiếng trung với các chủ đề tiếng trung giao tiếp đa dạng cho bạn. để cải thiện kĩ năng giao tiếp của mình.>>> Tham khảo: day tieng trung cap toc


你想喝什么饮料?nǐxiǎnghēshénmeyǐnli o?
Bạn muống uống nước gì ?
想喝点什么?Xiǎnghēdiǎnshénme?
Muốn uống chút gì không?
有没有不带酒精的饮料?Yǒuméiyǒubùd ijiǔjīng de yǐnliào?
Có thức uống gì không có độ cồn không?
想抽只烟/雪茄吗?Xiǎngchōuzhǐyān/xuějiā ma?
Muốn hút điếu thuốc/ xì gà không?
谢谢,我不抽烟Xièxiè, wǒbùchōuyān
( cám ơn) tôi không hút thuốc

Trung tâm tiếng trung của chúng tôi mang đến cho bạn những bài học tiêng trung thật bổ ích.