Mặc dù phải nói riêng về thị trường gạch ốp lát thì các hãng gạch trong nước như gạch đồng tâm, gạch bạch mã được người tiêu dùng hưởng ứng khá nhiệt tình nhưng nếu nhìn nhận một cách công bằng thì các hãng gạch ốp lát của Việt Nam ít hãng đạt được các tiêu chuẩn khắt khe của thế giới
Từ khi gạch Taicera được thành lập và đi vào sản xuất, đặc biệt là từ khi Taicera sáp nhập với tập đoàn Keraben của Tây Ban Nha thì điều này đã thay đổi. Gạch ốp tường và gạch lát nền Taicera chẳng những đạt mà còn vượt các tiêu chuẩn của châu Âu


Bảng dưới đây thể hiện các thong số kỹ thuật của gạch Taicera
Nhìn vào bảng trên có thể thấy có những tiêu chí mà các bộ tiêu chuẩn của Việt Nam cũng như thế giới không yêu cầu nhưng gạch Taicera vẫn làm được rất tốt như độ cứng, độ chống mài mòn, khả năng chống kiềm và acid

View more random threads: