Nếu ngày 8/3 là ngày Quốc Tế phụ nữ thì ta có ngày phụ nữ Việt Nam là ngày qua 20-10

Với lịch sử dân tộc còn mãi ghi đậm dấu ấn chói ngời của những nữ anh hùng thiên tài không chịu khuất phục quân thù, không chịu kiếp sống nô lệ, đứng lên chống giặc ngoại xâm giành tự do. Đó là Bà Trưng, Bà Triệu; Nữ tướng Bùi Thị Xuân, Bà Nguyễn Thị Định, Chị Út Tịch, …Dưới chế độ phong kiến và đế quốc, phụ nữ là lớp người bị áp bức, bóc lột, chịu nhiều bất công nhất nên luôn có yêu cầu được phóng thích và sẵn sàng đi theo cách mệnh. Ngay từ những ngày đầu chống Pháp, phụ nữ Việt Nam đã tham gia đông đảo vào phong trào Cần Vương, Đông Kinh Nghĩa Thục, Đông Du, còn có nhiều phụ nữ nổi danh dự vào các tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam như: Hoàng Thị Ái, Thái Thị Bôi, Tôn Thị Quế….– Năm 1927 những tổ chức dân chúng bắt đầu hình thành và vấn đông đảo từng lớp phụ nữ như: Công Hội Đỏ, Nông Hội Đỏ, các nhóm tương tế, tổ học nghề và các tổ chức có thuộc tính riêng của giới nữ như:

– Năm 1927 nhóm các chị Nguyễn Thị Lưu, Nguyễn Thị Minh Lãng, Nguyễn Thị Thủy là ba chị em ở làng Phật Tích (Bắc Ninh) tham dự Thanh niên cách mạng đồng chí Hội, các chị tuyên truyền, xây dựng tổ học nghề đăng ten và học chữ.
– Nhóm chị Thái Thị Bôi có các chị Lê Trung Lương, Nguyễn Thị Hồng, Huỳnh Thuyên dự sinh hoạt ở trường nữ học Đồng Khánh.

– Năm 1928, nhóm chị Nguyễn Thị Minh Khai cùng Nguyễn Thị Phúc, Nguyễn Thị An tham dự sinh hoạt hội đỏ của Tân Việt. Nhóm này can hệ với chị Xân, chị Thiu, chị Nhuận, chị Liên thành lập tờ đàn bà phóng thích ở Vinh.

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập. Cương lĩnh trước tiên của Đảng đã ghi: “Nam nữ bình quyền”. Đảng sớm nhận rõ, phụ nữ là lực lượng quan yếu của cách mạng và đề ra nhiệm vụ: Đảng phải giải phóng đàn bà, gắn liền phóng thích dân tộc, giải phóng giai cấp với phóng thích nữ giới. Đảng đặt ra: đàn bà phải tham gia các đoàn thể cách mạng (công hội, nông hội) và thành lập tổ chức riêng cho đàn bà để cuộn các tầng lớp nữ giới tham gia cách mạng.

Chính vì thế, vào ngày 20 tháng 10 năm 1930, Hội đàn bà phản đế Việt Nam (nay đổi tên là Hội đàn bà Việt Nam) chính thức được thành lập, để đánh dấu sự kiện này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định chọn ngày 20 tháng 10 hằng năm làm ngày truyền thống của tổ chức này, song song cũng xem đây là ngày kỷ niệm và tôn nữ giới Việt Nam, lấy tên là “Ngày nữ giới Việt Nam”.

Trong tranh đấu cách mạng, phụ nữ Việt Nam không chỉ là hậu phương chắc chắn cho tiền tuyến mà chính họ còn là những chiến sỹ cách mệnh kiên cường bất khuất, những nữ dân binh du kích, nữ thanh niên xung phong mở đường, tải gạo, tải đạn với ý chí quật cường, chịu đựng gian khổ với tinh thần lạc quan cách mạng, họ trông nom thương binh, đồng đội bằng bít tất tấm lòng xót thương. Đó chính là chị Nguyễn Thị Minh Khai, chị Võ Thị Sáu, chị Lê Thị Hồng Gấm, chị Nguyễn Thị Định, Anh hùng liệt sĩ – thầy thuốc Đặng Thùy Trâm…..Còn có biết bao người đàn bà lặng thầm, dung dị, mộc mạc; họ cống hiến cho giang san những người con, người chồng hết sức yêu quý; họ đã từng mòn mỏi chờ người thân trong chiến tranh, để rồi họ cũng không còn đủ nước mắt khi những người yêu yêu của họ không bao giờ trở về; Họ chính là những người mẹ, người bà, người chị của chúng ta. Họ là những người mẹ Việt Nam anh hùng!

qua các thời kỳ cách mạng, vị trí, vai trò của phụ nữ được Đảng và chủ toạ Hồ Chí Minh đánh giá rất cao. Bác từng nói: “Giang sơn gấm vóc Việt Nam là do phụ nữ Việt Nam, trẻ cũng như già, ra công dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Trong bản Di chúc bất hủ để lại cho toàn Đảng, toàn dân trước lúc đi xa, Người viết: “Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, phụ nữ đảm nhận đã góp phần xứng đáng trong chiến đấu và trong sinh sản. Đảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bổ dưỡng, đề bạt và giúp đỡ để ngày thêm nhiều đàn bà đảm đang mọi công việc, kể cả công việc lãnh đạo. Bản thân nữ giới thì phải gắng vươn lên”.

phụ nữ đã là một phần không thể thiếu góp vào thành công của cách mạng Việt Nam, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Trong công cuộc xây dựng giang san, phụ nữ đã có những đóng góp quan yếu xúc tiến sự phát triển của xã hội.

84 Năm trôi qua, Hội liên hợp nữ giới Việt Nam ngày càng lớn mạnh, người đàn bà Việt Nam yêu nước ngày một có kiến thức, có sức khoẻ, càng năng động, sáng tạo, có lối sống văn hoá, có lòng phúc hậu, quan tâm tới ích từng lớp và cộng đồng. Trong công cuộc đổi mới giang sơn, những phẩm chất cao quý của người đàn bà Việt Nam lại được tiếp khẳng định và phát huy mạnh mẽ. Các xã hội nữ giới luôn kết đoàn, năng động, sáng tạo, tích cực thi đua, phấn đấu vươn lên đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước, đã xuất hiện nhiều gương nữ giới hào kiệt, tiêu biểu tiêu biểu với những cống hiến xuất sắc trong lãnh đạo quản lý, nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh dinh, xoá đói giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc…Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đàn bà Việt Nam luôn phấn đấu và trưởng thành về mọi mặt, trình độ học thức, kỹ năng nghề nghiệp, địa vị của phụ nữ trong gia đình và từng lớp ngày càng được nâng lên, đời sống vật chất và tinh thần ngày một được cải thiện…Đảng và quốc gia luôn đánh giá cao những cầm phấn đấu và đóng góp to lớn của đàn bà trong xây dựng gia đình và trong công cuộc xây dựng giang san. Họ xứng đáng là những con người được Bác Hồ tặng 8 chữ vàng “Anh hùng, quật cường, trung hậu, đảm đương”.

Những truyền thống, bản sắc tốt đẹp đó đã được các thế hệ phụ nữ Việt Nam kế thừa và phát huy. Có thể nói, đây không chỉ là niềm tự hào của riêng đàn bà Việt Nam mà còn là một thứ tài sản qúy báu của cả dân.

Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày 20/10

theo TG Mai Xuân Thắm – Trường Đại Học Hồng Đức.