Tình hình là máy iphon4 đã JB lên 5.1.1 cũng lâu lâu òi.. hum nay e vào safari cứ bị out ra ngoài.. và e vào danh bạ sửa tên cũng bị out ra ngoài... ai có thể giúp e về trường hợp này k.... e cảm ơn...