Xin chào các bạn ! Mình đang cần phần mềm AVPlayer HD để chép một số file đuôi MKV. Bạn nào có lòng hảo tâm có thể cho mình mượn tài khoản Itunes để chép phần mềm này ( Máy mình không JB - Os 6 ).

Nếu bạn nào cho hảo tâm cho mình mượn tài khoản xin gửi vào địa chỉ mail của mình : Magarita_ng@yahoo.com

Cám ơn !