Trước mình dùng android thì có nhiều APP hỗ trợ nhắn tin bằng máy tính( tức là có thể nhắn tin nhận tin nhắn trên pc ) mà mình hay dùng nhất là remote web desktop giờ xang ios nhưng mình chưa tìm được phần mềm nào có chức năng trên mong các bro chỉ cho em có phần mềm nào như vậy trên ios không xin thank trước