Em có con iphone 3GS fw 6.0.1 BB 6.15.00 em cài OpenSSH từ Cydia để tiện set pre..sion cho app. trước khi cài OpenSSH thì kết nối iFunbox vô tư, cài SSH xong rồi thì nó không tìm thấy cái Device đâu cả. giờ có cách nào set pre..sion các bác chỉ em. Thanks !!! máy e phải just boot mới có sóng, bây giờ không vào đc Cydia thì sao gỡ openSSH được đây .... iFunbox và redsn0w đều không nhận ra iphone hix hix