Amazon đã cho ra mắt một cửa hàng web MP3 mới được định dạng đặc biệt cho iPhone và iPod Touch của Apple và các cửa hàng này cung cấp quyền truy cập vào hơn 22 triệu bài hát, trên iPhone và iPod Touch.

Amazon đã đưa ra các cửa hàng để phá vỡ lệ phí của Apple cho mua trong ứng dụng của họ, là khoảng 30%, và bạn có thể mua một ca khúc từ các cửa hàng MP3 ứng dụng web trên iPhone hoặc iPod Touch, và sau đó chơi nó ngay lập tức với Amazon.

“Kể từ khi khởi động của các ứng dụng Amazon cloud Player cho iPhone và iPod touch, một yêu cầu hàng đầu của khách hàng đã là được các khả năng để mua nhạc từ Amazon ngay từ thiết bị của họ. Đối với lần đầu tiên, người dùng iOS có một cách làm là có thể truy cập danh mục khổng lồ của Amazon của âm nhạc, các tính năng như khuyến nghị được cá nhân hoá, các chương trình khuyến mại như album với 5 USD, bài hát với 0,69 USD. Bạn có thể mua nhạc của họ một lần và sử dụng nó ở khắp mọi nơi “.

Amazon rõ ràng đang tìm kiếm sự cạnh tranh với iTunes trên các thiết bị của Apple như iPhone và iPod Touch.
Theo Geeky-gadgets