Hôm trước mình có cài tweak android cho ip nay mới restore lại bị mất rồi ai biết tìm giùm mình đi