Mong các anh em tư vấn giúp. Minh dùng Dell 3542, i3. Khi đang nghe nhạc online, mình rút tai nghe ra khỏi máy thì loa ngoài k phát âm thanh và trang web nhạc đó bị treo luôn.