Như tiêu đề, sau khi windows tự update, em kiểm tra ổ C và thấy dung lượng tăng vọt (ở đây là bất bình thường).Nghi ngờ là do thư mục Windows nên em check nhưng thấy chỉ chiếm 23Gb, mấy thư mục còn lại thì tổng cũng không đến 1Gb.
Vậy em muốn hỏi các bác là dung lượng còn lại nằm ở đâu và làm cách nào để loại bỏ những file không cần thiết?