Tình hình là máy chạy loạn xạ sau sau khi cài giả lập ios từ xpadian (cảnh báo với mọi người luôn). Mình đã uninstall hết mấy app rác mà nó tự cài vô rồi, mà giờ không biết có còn xót không. Mình chụp hình tình trạng hiện tại mong các pro kiểm tra giúp.