Em đang phân vân giữa Tenda W311R và TP-Link LT WR740N.
2 con đều 1 râu. Giá con Tenda W311R là 220k, TP-Link LT WR740N là 300k.
Không biết con nào dùng ổn định hơn ạ?