như tiêu đề đó các ac giúp em
ứng dụng cần chuyển link đây ạ:+http://wapvip.pro.vn/download-12366-...02apk-file.htm
+http://wapvip.pro.vn/download-12365-...HDapk-file.htm