Tình hình sáng nay khi bật máy lên e bị lỗi như thế này. Rất mong các pro sửa chữa giúp cho. Cảm ơn các pro!