Mọi người cho mình hỏi. Hiện nay mình thưởng ẩn nick trên facebook bằng cách bấm turn off chat. Mặc dù người dùng khác ko thấy nick mình hiện lên nhưng vẫn thấy thời gian truy cập của mình. Vậy có cách nào để tắt luôn cái thời gian truy cập gần nhất ko?