Cách gỡ bỏ phần mềm GUPlayer?
Chào các Pro. Máy tính của mình hiện nay đang muốn gỡ bỏ phần mềm theo mình tìm hiểu là độc hại có tên là GUPlayer ( remove only). Có ai biết cách gỡ bỏ thì commnents bên dưới hỗ trợ mình với nhé!
Đang cần gỡ bỏ sớm. Rất bực mình với phần mềm này
Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới bài viết​