Mình thấy trên foreva có đồ bơi Lan Hạnh, giá tương đối mềm nhưng không biết chất lượng thế nào. Đã mẹ nào dùng rồi thì cho ý kiến giúp mình nhé.