Cái shop MWC hình như là bọn lừa tiền khách hàng, mình đã từng chuyển khoản để mua onl trên web của shop này, nhưng liên lạc vs shop cả tuần shop vẫn không giao hàng cho mình. Nói ra đây để mọi người cảnh giác và không bao giờ mua onl trên shop này nhé.