mình may hàng gia công có mẹ nào cần mình may hàng công doan thì liên hệ 01626204933