Có mẹ nào biết cách ăn mặc chỉ giùm e với ạ hè r chẳng biết mặc j cho hợp cao có 1m5 mà đùi to, bắp to, lại k thich mặc váy :sosad: