Cải thiện, duy trì cảnh quan bỗng nhiên hệ sinh thái nông nghiệp, hạn chế việc khai thác quá mức gây ô nhiễm cho các nguồn lực thiên nhiên, hạn chế việc tiêu dùng năng lượng và những nguồn lực chẳng thể tái sinh, phân phối đủ lương thực với dinh dưỡng, không độc hại, và với chất lượng cao,…

Cung cấp nông nghiệp hữu cơ là gì?

Cung cấp Nông nghiệp hữu cơ (tiếng Anh: Organic agriculture production) hay còn gọi là canh tác hữu cơ là hệ thống công đoạn cung ứng, sơ chế, chế biến, bao gói, chuyên chở, bảo quản thích hợp có tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.


Nông nghiệp hữu cơ là hệ thống cung ứng bảo kê tài nguyên đất, hệ sinh thái và sức khỏe con người, dựa vào những chu trình sinh thái, phổ biến sinh vật học thích ứng mang Điều kiện bỗng dưng, không dùng những nhân tố gây ảnh hưởng thụ động tới môi trường sinh thái;

Là sự kết hợp kĩ thuật truyền thống và tiến bộ công nghệ để làm lợi cho môi trường chung, tạo mối quan hệ công bằng và cuộc sống cân bằng cho mọi đối tượng trong hệ sinh thái.

>>> Xem thêm tại: https://globalcheck.com.vn/nong-nghiep-huu-co-la-gi

Nguyên tắc sản xuất nông nghiệp hữu cơ


1. Quản lý những tài nguyên (bao gồm đất, nước, không khí) theo nguyên tắc hệ thống và sinh thái trong tầm nhìn dài hạn.
2. Không sử dụng những vật tư là chất hóa học tổng hợp trong phần nhiều các thời kỳ của chuỗi cung cấp, hạn chế trường hợp con người và môi trường tiếp xúc mang các hóa chất độc hại, hạn chế ô nhiễm ở nơi phân phối và môi trường chung nói quanh.
3. Không dùng khoa học biến đổi gen, phóng xạ và công nghệ khác mang hại cho cung ứng hữu cơ.
4. Đối xử sở hữu động vật, thực vật 1 cách thức mang nghĩa vụ và tăng sức khỏe trùng hợp của chúng.
5. Sản phẩm hữu cơ phải được bên thứ ba chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về nông nghiệp hữu cơ hoặc tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài được áp dụng trong cung ứng sản phẩm hữu cơ.

>>> Xem thêm tại: https://globalcheck.com.vn/

Tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ


1. TCVN về nông nghiệp hữu cơ được vun đắp, ban bố và ứng dụng theo quy định của luật pháp về tiêu chuẩn và quy chuẩn công nghệ.
2. Tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài:
a) Trường hợp sản xuất để xuất khẩu: hạ tầng sản xuất áp dụng tiêu chuẩn theo ký hợp đồng, giao kèo sở hữu tổ chức nhập khẩu.
b) Trường hợp cung cấp hoặc nhập cảng để tiêu thụ trong nước: hạ tầng có thể vận dụng tiêu chuẩn mà Việt Nam là thành viên hoặc mang ký hợp đồng thừa nhận lẫn nhau hoặc tiêu chuẩn nước ngoài được ưng ý ứng dụng tại Việt Nam.
Bộ Nông nghiệp và lớn mạnh nông thôn chủ trì; kết hợp sở hữu Bộ Y tế, Bộ Công Thương; những bộ, cơ quan liên quan Nhận định và công bố danh sách các tiêu chuẩn quốc tế; tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài hài hòa có tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) được vận dụng tại Việt Nam.
3. Khuyến khích dùng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực; tiêu chuẩn nước ngoài làm tiêu chuẩn hạ tầng.