đi lên nhà sống của TPHCM trong 10 năm qua về căn bản đã đạt được những kết quả đáng kể, từng bước đảm bảo được nhu cầu về nhà ở theo mức tăng lên dân sinh.

tuy vậy, thời kỳ phát triển ngôi nhà sống trên thành phố nhưng vẫn chưa đảm bảo được thị hiếu vô cùng lớn về căn nhà ở có giá thấp, ngôi nhà ở cộng đồng, căn nhà sống hợp với tiềm năng chi trả của cư dân.
trong 10 năm (2009 - 2019), số lượng dân sinh toàn TPHCM đã tăng hơn 1,8 triệu con người, diện tích S căn nhà sống bình quân đầu người tăng từ 16,6 m²/người (năm 2009) lên 20,1 m²/người (năm 2019). Dự báo 10 năm đến (2021 - 2030), TPHCM sẽ ngày càng tăng 2 triệu người. nhằm đáp ứng nhu cầu căn nhà sống và khắc phục các tránh trong đi lên ngôi nhà ở 10 năm qua, TPHCM sẽ triển khai triển khai đề án “Xây dựng chương trình đi lên ngôi nhà ở TPHCM giai đoạn 2021-2030”. đi theo đó, mục tiêu đưa ra, mang lại năm 2025, tổng diện tích sàn nhà sống của thành phố đạt 237,3 triệu m² sàn, diện tích S nhà ở bình quân đầu người là 23,5 m²/người (quy mô dân số dự định trong cuối năm 2025 là 10,1 triệu người).

đến năm 2030, tổng diện tích sàn nhà ở của TP. Hồ Chí Minh đạt được 295 triệu m² sàn, diện tích S ngôi nhà sống bình quân đầu người khi là 26,5 m²/người (quy mô dân số dự kiến vào thời điểm cuối năm 2030 khi là 11,1 triệu người). TPHCM cũng đề đưa ra hướng đi lên đa dạng những loại hình nhà sống, đa dạng hình thức dự án nhằm huy động các nguồn lực có sẵn xã hội.

Về đi lên nhà ở Thương Mại, TPHCM khuyến khích nhà đầu tư áp dụng nhiều loại technology còn mới trong thi công và sử dụng các loại nguyên liệu quy hoạch hợp lý. Cơ quan tác dụng nhằm giải quyết các gian khổ vướng bận bịu đến nhà đầu tư trong công việc được cung cấp chỉ tiêu thiết kế, phê duyệt hoặc thỏa thuận tổng bên bằng quy hoạch liên quan tỷ lệ 1/500. đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào nghành quản lý, xây dựng, đầu tư xây dựng, phát triển căn nhà sống. tiến hành tìm tòi, xây dựng và áp dụng nhiều loại nhà sống gần gũi với môi trường, thích ứng cùng với đổi khác nhiệt độ, có thể tái dùng, tái tổ chức cơ cấu hay tái chế các nguồn khoáng sản sẽ sử dụng.
TPHCM cũng trở thành phát hành những chính sách bức tốc hợp tác quốc tế; thu hút, giúp đỡ trung tâm tài chính để không ngừng sự khả thi, tăng mạnh việc triển khai những dự án công trình dự án quy hoạch phát triển căn nhà sống đi theo cách thức công ty đối tác công - tư (PPP) và bổ sung cập nhật vào danh mục nhiều dự án lôi kéo dự án theo cách thức PPP của thành phố Hồ Chí Minh.

Về nhà ở xã hội, sẽ thực hiện đa dạng hóa nhiều phương thức đầu tư xây dựng ngôi nhà ở xã hội cho những người mức thu nhập thấp, nhà yếu dùng vốn bên cạnh ngân sách; ưu tiên sử dụng vốn giá thành nhằm dự án thiết kế những ngôi nhà sống cộng đồng thuộc sở hữu căn nhà nước để cho thuê. Rà soát, bố trí vùng đất 20% đất ở trong những dự án ngôi nhà sống dịch vụ thương mại trên 10ha, để xúc tiến thực hành dự án thiết kế, xác lập quỹ căn nhà cộng đồng cho thành phố; định vị vị trí cũng như ưu tiên sử dụng các vùng đất căn nhà nước luôn quản lý do những công ty lớn đang được dùng làm ngôi nhà xưởng chế tạo trên nhiều quận huyện trực thuộc diện phải di dời vào các khu chế xuất, vùng đất do các cơ quan ngôi nhà nước hiện nay đang được điều hành thuộc diện sắp đặt lại nhằm dự án xây dựng ngôi nhà sống xã hội thuộc sở hữu nhà nước.

TPHCM trực tiếp đầu tư quy hoạch hoặc tổ chức đấu thầu chọn đơn vị triển khai thiết kế đi theo cách thức BT giao dịch bằng vùng đất. TPHCM ưu ái sắp xếp vốn giá thành, tạo ra vùng đất sạch trên nhiều khu vực nước ngoài thành dọc nhiều trục cơ sở giao thông chung, đặc biệt là các đường metro, những con đường vành đai để thực hiện nhiều dự án ngôi nhà ở cộng đồng. sắp đặt vốn Chi tiêu nhằm dự án thiết kế nhà sống xã hội thuộc sở hữu ngôi nhà nước, nhằm làm cho xong cho các hộ gia chủ nổi bậc gian khổ về nhà sống, không còn thuê ngôi nhà ở xã hội do doanh nghiệp đầu tư xây dựng.

cùng với đó, nhằm đi lên ngôi nhà sống riêng lẻ do dân tự xây, TPHCM sẽ tiếp tục cải tân hành chính, dễ chơi giấy tờ thủ tục trong các việc cung cấp phép xây dựng; cấp Giấy chứng nhận sổ đỏ, báo tin thiết kế khái niệm ngôi nhà sống riêng biệt nhằm cư dân lợi ích trong các việc dự án thiết kế mới, hồi phục căn nhà ở theo nhu cầu cũng như tiềm năng.

đi theo định hình của không ít chuyên gia xây dựng đô thị, kế hoạch phát triển nhà sống của TPHCM vào thời kỳ tới rất chính xác cùng với nhiều biện pháp khả thi cũng như phù hợp cho từng đối tượng. với cách khiến này, TPHCM tiếp tục đạt đc mục đích đảm bảo căn nhà ở cho người dân thành phố Hồ Chí Minh.