Khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền dùng đất thì người dùng đất phải đăng ký biến động (sang tên Sổ đỏ). Cùng tìm hiểu phí đăng bộ sang tên nhà đất


Sang tên Sổ đỏ là gì?
“Sang tên Sổ đỏ” là mẹo gọi của người dân để chỉ giấy má đăng ký biến động lúc chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế nhà, đất. Việc đăng ký biến động được diễn đạt rõ trong Giấy chứng nhận, cụ thể:

Khoản 1 Điều 20 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định trang 3 và trang 4 của Giấy chứng nhận được dùng để xác nhận thay đổi trong các trường hợp người dùng đất thực hiện quyền chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền dùng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Điều kiện Sang tên Sổ đỏ
Điều kiện của bên bán, tặng cho

Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định lúc chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất thì người dùng đất phải có đủ các điều kiện sau:

- Có Giấy chứng nhận;

- Đất không có tranh chấp;

- Quyền dùng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

- Trong thời hạn dùng đất.

Thông thường Sang tên lúc thực hành quyền chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế chỉ cần có đủ 04 điều kiện trên. Bên cạnh đó, trong một vài trường hợp phải đáp ứng thêm điều kiện khác như: Người nhận chuyển quyền không thuộc đối tượng cấm nhận chuyển nhượng, tặng cho theo quy định tại Điều 191 Luật Đất đai 2013; chuyển nhượng, tặng cho có điều kiện theo quy định tại Điều 192 Luật Đất đai.

Điều kiện bên mua sắm, tặng cho

Tại Điều 191 Luật Đất đai 2013 quy định các trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất gồm:

- Tổ chức, hộ gia đình, tư nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có tài chính nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền dùng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền dùng đất.

- Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền dùng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt.

- Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền dùng đất trồng lúa.

- Hộ gia đình, tư nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền dùng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm nhặt, phân khu bình phục sinh thái thuộc rừng đặc dụng, Nếu như không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

Như vậy, bên nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất phải không thuộc 1 trong 4 trường hợp trên thì mới được phép nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho.

Trình tự, giấy tờ thực hiện

Nộp hồ sơ đăng bạ Sang tên nhà đất:
Cách 1: Nộp giấy tờ đăng bạ Sang tên nhà đất tại UBND cấp xã nơi có đất Nếu có nhu cầu.
Cách 2: Nộp hồ sơ đăng bạ Sang tên nhà đất tại văn phòng làm việc đăng ký đất đai chi nhánh cấp huyện. Trong trường hợp chưa có công sở đăng ký đất đai thì nộp tại văn phòng công ty đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.
Lưu ý: Đối với địa phương đã tổ chức bộ phận một cửa để hấp thụ và trả kết quả giấy má hành chính thì nộp tại bộ phận một cửa.

Tiếp nhận hồ sơ.
Giải quyết yêu cầu:
Trong giai đoạn này, việc quan trọng nhất khi làm hồ sơ đăng bạ Sang tên nhà đất ấy là thực hiện trách nhiệm nguồn vốn. Thành ra khi nhận được thông tin của cơ thuế quan, người Sang tên cần nộp đúng số tiền và đúng thời hạn theo thông báo.
Trao kết quả:
Thời hạn giải quyết: Theo Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP: thời hạn khắc phục không quá 10 ngày bắt đầu từ ngày nhận được giấy tờ hợp lệ; không quá 20 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn; thời hạn trên không tính thời gian những ngày nghỉ, ngày lễ,…


Trên đây chúng tôi đã tư vấn về giấy tờ đăng bạ Sang tên nhà đất, kỳ vọng sẽ hữu ích cho bạn. Nếu bạn còn có câu hỏi cần được giải đáp thêm, có thể liên hệ ngay với luật sư đất đai qua Hotline 0968 605 706 để được hỗ trợ mau chóng.

View more random threads: