DỊCH VỤ thay đổi GIẤY PHÉP kinh doanh
Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp thường phát sinh điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh. Chúng tôi xin liệt kê chi tiết các thủ tục thay đổi giấy phép bán buôn để quý khách tiện tham khảo.


>>>xem thêm: dịch vụ hỗ trợ thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh

Đổi mới TÊN CÔNG TY
Trường hợp đổi mới tên công ty, doanh nghiệp cần lưu ý các vấn đề sau:
Tra cứu tên dự kiến thay đổi để cam đoan phù hợp với quy định và không trùng với tên của các doanh nghiệp khác.
Sau khi được cấp giấy phép mới, doanh nghiệp tiến hành khắc con dấu mới và báo cáo lên Cổng đăng ký bán buôn quốc gia về Doanh nghiệp.

Nộp báo cáo thay đổi thông tin hóa đơn tới tổ chức thuế. Trường hợp tiếp tục áp dụng hóa đơn cũ thì doanh nghiệp phải khắc con dấu tên mới để đóng kèm lên các hóa đơn tính từ ngày thay đổi tên công ty. Doanh nghiệp cũng có thể hủy hóa đơn cũ và in lại hóa đơn theo thông tin mới.

Liên hệ Ngân hàng nơi mở tài khoản giao dịch để cập nhật thông tin mới của Công ty.
Chỉ nên đổi mới thông tin như bảng hiệu công ty, namecard…. Khi đã được cấp tên mới, tránh trường hợp lãng phí không cần thiết.


Thay đổi cơ sở TRỤ SỞ
Khi đổi mới cơ sở trụ sở công ty, có 2 trường hợp sau:
Thay đổi shop công ty không đổi mới cơ quan quản lý thuế (thay đổi cơ sở cùng quận, huyện, hoặc công ty thuộc Cục thuế cấp tỉnh quản lý)


Doanh nghiệp chỉ cần nộp hồ sơ đến Phòng Đăng Ký bán buôn để xin cấp giấy phép mới.
Đổi mới điểm bán công ty dẫn đến đổi mới cơ quan quản lý thuế (thay đổi cơ sở khác quận, huyện, hoặc chuyển shop sang tỉnh khác), doanh nghiệp cần lưu ý thêm các vấn đề sau:


Doanh nghiệp cần nộp hồ sơ chuyển tổ chức quản lý thuế trước khi nộp hồ sơ tại phòng đăng ký buôn bán. Hồ sơ chuyển thuế bao gồm mẫu 08-MST và các tờ khai thuế chốt số liệu hóa đơn tại thời điểm chuyển đi.
Một số tổ chức thuế đòi hỏi doanh nghiệp phải hoàn tất nghĩa vụ thuế, đóng các khoản nợ thuế tồn đọng trước khi chuyển đi.

Khắc con dấu mới và cập nhật mẫu dấu lên Cổng thông tin đất nước.


Để ý chung:
Đối với hóa đơn VAT, nếu áp dụng tiếp phải nộp mẫu thay đổi thông tin hóa đơn nộp cho tổ chức thuế, đồng thời khắc con dấu shop để đóng vào các hóa đơn xuất ra tính từ ngày thay đổi giấy phép bán buôn. Nếu hủy hóa đơn doanh nghiệp in lại và sản xuất hóa đơn theo thông tin mới.

Liên hệ ngân hàng nơi mở tài khoản công ty để cập nhật thông tin mới.
Treo bảng hiệu tại điểm bán kinh doanh mới theo nguyên tắc.


Đổi mới ​ THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
Thủ tục này được hiểu dễ dàng là việc thành viên công ty định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ, tặng cho và cách khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, dẫn đến việc đổi mới danh sách thành viên công ty TNHH trên giấy phép kinh doanh. (Công ty luật hà đô)Chú ý chung:
Hồ sơ thay đổi thành viên phải có bản sao y chứng thực CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu của thành viên mới.
Cá nhân muốn chuyển nhượng phải chào bán cho các thành viên khác của công ty trong cùng điều kiện và theo tỷ lệ phần vốn góp. Nếu kể từ ngày chào bán 30 ngày mà không có ai mua hoặc không mua hết thì thành viên có thể chuyển nhượng cho cá nhân, cơ quan không phải là thành viên.