Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp là hiệp đồng bảo hiểm bảo vệ quyền lợi cho những người đang đảm nhận một nghề nghiệp mà có nguy cơ xảy ra rủi ro cho quý khách.

Mặc dù đã có các văn bản quy định các ngành nghề cụ thể yêu cầu tham gia, nhưng để hiểu chi tiết thì khá nhiều người đang còn tương đối mơ hồ. Hãy cùng tìm hiểu cụ thể chi tiết hơn về loại hình bảo hiểm này ở phần tiếp theo.

Quyền lợi ích lúc tham gia bảo hiểm trách nhiệm về nghề nghiệp

Hầu hết những loại hình bảo hiểm bây giờ đều tập trung vào các thiệt hại về người và vật chất thì bảo hiểm trách nhiệm về nghề nghiệp lại có chừng độ bảo vệ chi tiết hơn, toàn diện hơn để bảo vệ những cá nhân, doanh nghiệp khi nảy sinh lỗi hoặc do sai sót trong giai đoạn làm việc.

>>> Xem thêm: báo giá bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm
Khi khách hàng đã tham gia hình thức bảo hiểm này thì những khoản bù đắp cho quý khách khi phát sinh lỗi, rủi ro thì sẽ được công ty bảo hiểm chi trả hoàn toàn.

Với các quyền lợi được đảm bảo này mà hiện nay ngoài các nghề nghiệp bắt buộc tham gia như bác sĩ, giải đáp lựa, chứng khoán, đánh giá giá tiền thì những , doanh nghiệp khác cũng tình nguyện tham gia để phòng ngừa rủi ro cho mình.

Các đối tượng tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

Bây giờ những đối tượng tham dự hình thức bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp: https://shopbaohiem.vn/bao-hiem-trac...m-nghe-nghiep/ được chia thành 2 loại:

- Đối tượng bắt buộc tham gia: Theo những văn bản quy định hiện hành đang thì hiện ở có bảy loại hình nghề nghiệp bắt buộc tham dự bảo hiểm trách nhiệm này bao gồm: Nghề nghiệp y bác sĩ, những văn phòng công chứng, văn phòng, doanh nghiệp thẩm định giá thành, doanh nghiệp kế toán độc lập, nghề nghiệp trạng sư, môi giới bảo hiểm, chứng khoán.

- Đối tượng tự nguyện: Không những thế các lĩnh vực nghề khác có liên quan tới tư vấn và có nguy có xảy ra rủi ro cho quý khách được khuyến khích tham gia như: các doanh nghiệp, văn phòng tư vấn du học, các công ty bất động sản, những công ty mẫu mã, chuyển giao hay các doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ chuyên nghiệp có liên quan đến quý khách,...


Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp kiến trúc sư, kỹ sư và trả lời giám sát

1. Bảo hiểm trách nhiềm nghề nghiệp kiếm trúc sư, kỹ sư và trả lời giám sát là gì?


Bảo hiểm trách nhiềm nghề nghiệp kiếm trúc sư, kỹ sư và trả lời giám sát là bảo hiểm đền bù cho những người làm nghề kiến trức sư, kỹ sư, trả lời giám sát lúc trong thời kỳ thực hành công việc về dịch vụ xây dựng do bất cẩn, quên, thiếu sót gây ra những thương tật cơ thể, thiệt hại về vật chất.2. Phạm vị bảo hiểm


Bồi thường cho bất kỳ tố giác nào của Bên thứ ba phải:

- Là yêu cầu bù đắp thiệt hại, gồm các chi phí của Người được bảo hiểm với sự chấp nhận của VNI

- Đối với thương tật thân thể, thiệt hại vật chất hay thiệt hại về xây dựng phát sinh từ 1 hành động bất cẩn, lỗi bất cẩn, hay quên sót do bất cẩn mà Bên A đã thực hành hay được cho là đã thực hiện trong thời hạn bảo hiểm hay trong thời hạn theo sau ngày hồi tố được khái niệm trong phụ lục bảo hiểm


- Xảy ra trong quá trình thực hiện dịch vụ nghề nghiệp thông thường của Người được bảo hiểm với vai trò là Kiến trúc sư và/hoặc Kỹ sư giải đáp và/hoặc nhà thiết kế và/hoặc trả lời kỹ thuật và/hoặc Giám sát dự án xây dựng [của công trình được nêu trong Phụ lục bảo hiểm].

3. Đối tượng bảo hiểm


Trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm bồi thường các thiệt hại do lỗi của mình làm tổn hại cho những đơn vị và/hoặc cá nhân khác.

Nếu như bạn đang làm ngành nghề kiễn trúc sư, kỹ sữ, tư vấn giám sát thì hãy đến ngay VNI và mua cho mình 1 gói bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp kiến trúc sư, kỹ sư, giải đáp giám sát để an tâm hơn khi công việc ở lĩnh vực này nhé.