Quyền sử dụng đất là một trong các loại tài sản thừa kế hợp pháp mà người chết để lại cho những người thừa kế thông qua di chúc hoặc thừa kế theo pháp luật. Theo ấy, thừa kế quyền sử dụng đất là việc chuyển quyền sử dụng đất của người chết sang cho người thừa kế. Quyền sử dụng đất là tài sản có đăng ký quyền sở hữu, Cho nên để được lợi thừa kế dòng tài sản này người thừa kế cần thực hành Thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của Bộ luật dân sự và luật pháp đất đai.
Tìm hiểu thêm thủ tục sang tên nhà đất thừa kế


Dưới đây sẽ là trình tự, Thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất khi được hưởng thừa kế:
Bước 1: Thủ tục KHAI NHẬN HOẶC PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Bước đầu tiên trong quy trình Thủ tục để nhận thừa kế quyền sử dụng đất là các người thừa kế phải tiến hành khai nhận hoặc phân chia di sản thừa kế. Tùy trường hợp mà các người thừa kế tiến hành Thủ tục khai nhận di sản hoặc Thủ tục phân chia di sản như sau:
+ Văn bản thỏa thuận phân chia di sản: Nếu các người thừa kế muốn quyền sử dụng đất được chia cụ thể cho từng người, mỗi người có quyền sử dụng riêng thì sẽ lập văn bản thỏa thuận phân chia di sản. Ứng dụng Nếu như thừa kế theo pháp luật hoặc thừa kế theo di chúc mà trong di chúc không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người.
+ Văn bản khai nhận di sản: Trong trường hợp những người thừa kế muốn sở hữu chung quyền sử dụng đất, cùng quản lý và sử dụng thì lập văn bản khai nhận di sản. Ứng dụng Trong trường hợp người độc nhất được hưởng di sản theo pháp luật hoặc các người cùng thừa hưởng di sản theo pháp luật nhưng thỏa thuận không phân chia di sản đấy.
1. Tranh chấp thừa kế là gì?
Tranh chấp được hiểu là việc xảy ra các dị đồng, trái ngược, Tranh chấp về lợi ích vật chất giữa các bên.

Ngày nay theo quy định luật pháp không có quy định nào khái niệm về Tranh chấp thừa kế. Theo công nghệ pháp lý thì Tranh chấp thừa kế là việc Tranh chấp về ích lợi giữa các bên trong quan hệ thừa kế. Trong đó quan hệ thừa kế được hiểu là việc chuyển dịch quyền sở hữu tài sản từ người mất cho các người được thừa kế.

Trên thực tại thi hành luật pháp thì các Tranh chấp thừa kế thường có các nội dung sau:

Tranh chấp hàng thừa kế
Tranh chấp về di sản thừa kế
Tranh chấp cách làm hiểu về nội dung di chúc
Tranh chấp về việc xác định chủ thể thực hiện bổn phận của người để lại di sản
Tranh chấp việc phân chia di sản thừa kế
2. Phương thức giải quyết Tranh chấp thừa kế
Tranh chấp thừa kế là dạng Tranh chấp đặc biệt bởi vì những chủ thể Tranh chấp thừa kế thường có mối quan hệ huyết thống, nuôi dưỡng, hôn nhân chính Bởi thế để giải quyết Tranh chấp mà vẫn giữ được mối quan hệ là điều không dễ dàng. Để giải quyết Tranh chấp thừa kế các chủ thể có thể lựa chọn các phương thức sau:

2.1 Thương lượng, hòa giải
Thương lượng là phương thức giải quyết Tranh chấp bằng việc hai bên Tranh chấp gặp gỡ, thảo luận để kiếm tìm phương án giải quyết về Tranh chấp có liên quan đến thừa kế

Hòa giải là phương thức giải quyết Tranh chấp bằng việc mời một bên thứ ba (cá nhân, tổ chức) làm trung gian để phân tích, nêu ý kiến, gợi mở phương hướng giải quyết Tranh chấp có liên quan tới thừa kế của hai bên.
Phương thức giải quyết Tranh chấp này mang tính mềm dẻo, cởi mở, tiết kiệm tầm giá cho các bên không những thế kết quả giải quyết Tranh chấp mang không kể chất buộc phải cho các bên.
2.2 Giải quyết Tranh chấp tại Tòa án
Thẩm quyền giải quyết Tranh chấp thừa kế


Để được Tòa án thụ lý giải quyết Tranh chấp thừa kế thì bên nguyên cần xác định đúng thẩm quyền của Tòa án. Theo ấy Tranh chấp thừa kế sẽ được giải quyết tại một trong các Tòa án nhân dân sau:

Tranh chấp thừa kế có liên quan đến bất động sản sẽ được giải quyết tại Tòa án quần chúng cấp huyện có bất động sản
Thừa kế không liên đến bất động sản sẽ được giải quyết tại Tòa án quần chúng cấp huyện nơi bị đơn cư trú trừ trường hợp liên quan tới thừa kế có nhân tố nước ngoài
thủ tục bắt buộc giải quyết Tranh chấp thừa kế

nguyên đơn cần chuẩn bị một bộ bể khởi kiện Tranh chấp thừa kế gồm các giấy má, tài liệu sau:

Đơn khởi kiện gồm những nội dung được quy định tại Điều 189 Bộ Luật Tố tụng Dân sự năm 2015
Bản sao chứng minh thư nhân dân
Bản sao sổ hộ khẩu
Bản sao giấy đăng ký hôn phối
Bản sao di chúc (nếu việc thừa kế có liên quan tới di chúc)
các chứng cớ chứng minh yêu cầu của mình là hợp pháp

Luật sư tư vấn luật nhà đất chuyên nghiệp với chuyên nghiệp trong nghề sẽ tư vấn pháp luật và tương trợ bạn tốt nhất trong việc giải quyết Tranh chấp nhà đất do thừa kế cùng những vấn đề pháp lý khác.

Liên lạc ngay với chúng tôi để được tư vấn nghi vấn và tương trợ tốt hơn qua HOTLINE: 0968 605 706

View more random threads: