• Đàn keyboard/keyboard thương hiệu CasioCT-X800 giá lẻ từ 6000000 nay chỉ còn 5700000 và có thêm nhiều quà tặng khác HỌC BỔNG học nhạc 500.000 đồng

• Đàn organ/keyboard thương hiệuCasioCT-X5000 giá lẻ từ 10000000 nay chỉ còn và có thêm nhiều quà tặng khác PHIẾU GIẢM GIÁ học nhạc 500.000 đồng
• piano kỹ thuật số thương hiệu CasioPX-S1000 giá lẻ từ 18200000 nay chỉ còn 17200000 và có thêm nhiều quà tặng khác HỌC BỔNG học nhạc 500.000 đồng
• digtal piano thương hiệu CasioAP-470 giá lẻ từ 28800000 nay chỉ còn 27000000 và có thêm nhiều quà tặng khác PHIẾU GIÁ ƯU ĐÃI học nhạc 500.000 đồng
• piano kỹ thuật số thương hiệu CasioCDP-S150 giá lẻ từ 13350000 nay chỉ còn 11900000 và có thêm nhiều quà tặng khác PHIẾU QUÀ TẶNG GIÁ TRỊ học nhạc 500.000 đồng
• piano kỹ thuật số thương hiệu CasioGP-500 giá lẻ từ 120000000 nay chỉ còn 90000000 và có thêm nhiều quà tặng khác PHIẾU GIÁ ƯU ĐÃI học nhạc 500.000 đồng
• digtal piano thương hiệu RolandRP-30 giá lẻ từ 15900000 nay chỉ còn 13900000 và có thêm nhiều quà tặng khác PHIẾU QUÀ TẶNG GIÁ TRỊ học nhạc 500.000 đồng
• piano điện tử thương hiệu RolandRP-501R giá lẻ từ 32850000 nay chỉ còn 25900000 và có thêm nhiều quà tặng khác HỌC BỔNG học nhạc 500.000 đồng
• digtal piano thương hiệu RolandLX-705CH/DR giá lẻ từ 54500000 nay chỉ còn 52500000 và có thêm nhiều quà tặng khác HỌC BỔNG học nhạc 500.000 đồng
• Đàn keyboard điện RolandXPS-10 giá lẻ từ 12910000 nay chỉ còn 10500000 và có thêm nhiều quà tặng khác
• Đàn keyboard điện RolandXPS-30 giá lẻ từ 23790000 nay chỉ còn 19900000 và có thêm nhiều quà tặng khác
• Đàn keyboard điện RolandJUNO-DS76 giá lẻ từ 25900000 nay chỉ còn 20900000 và có thêm nhiều quà tặng khác
• Đàn keyboard điện RolandE-A7 giá lẻ từ 26150000 nay chỉ còn 24000000 và có thêm nhiều quà tặng khác
• Đàn keyboard điện Roland Keyboard SynthFA-06 giá lẻ từ 32560000 nay chỉ còn 22000000 và có thêm nhiều quà tặng khác
• Đàn keyboard điện Roland Keyboard SynthFA-07 giá lẻ từ 44420000 nay chỉ còn 26000000 và có thêm nhiều quà tặng khác
• dòng Boss AmplifierKTN-50 giá lẻ từ 8230000 nay chỉ còn 5900000 và có thêm nhiều quà tặng khác
• piano điện tử thương hiệu Roland Digital Grand PianoGP-609PE giá lẻ từ 261070000 nay chỉ còn 240000000 và có thêm nhiều quà tặng khác
• digtal piano thương hiệu Roland Digital Grand PianoGP-607PE giá lẻ từ 134400000 nay chỉ còn 122000000 và có thêm nhiều quà tặng khác

Và ngoài ra còn có nhiều voucher khuyến mãi học phí khác tại trường nhạc Việt Thương. .
Để mua đàn khuyến mãi, quý khách đến các showroom của Việt Thương trên toàn quốc hoặc mua online tại Việt Thương Shop