luật sư bào chữa ở tòa án cho bị can khi phạm tội hình sự
khi một ai ấy có hành vi phạm tội đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra, cơ quan Công an khởi tố vụ án và khởi tố bị can, lúc ấy người bị khởi tố trở thành bị can và có quyền mời luật sư bào chữa cho mình để tham gia vào vụ án. Luật sư lúc tham dự bào chữa cho bị can sẽ hỗ trợ bị can về mặt pháp luật, dùng những biện pháp cần thiết và hợp pháp để che chở bị can. thời kỳ bào chữa của luật sư cho bị can bắt đầu từ bị mời lên làm việc, khi bị khởi tố ở cơ quan Điều tra, khi bị Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền truy tố bị can bởi Bản cáo trạng và cho tới lúc Tòa án có quyết định đưa vụ án ra phán xử. Nói như vậy không có nghĩa là luật sư sẽ kết thúc tư cách bào chữa cho bị can mà nhân cách của bị can được chuyển sang thành nhân cách Bị cáo.
Luật sư bào chữa cho bị cáo lúc phạm tội.
khi 1 bị can hoặc người bị buộc tội bị Tòa án nhân dân có thẩm quyền có quyết định đưa vụ án ra phán xử thì lúc đó được chuyển sang 1 nhân cách mới là tư cách bị cáo, Luật sư người bào chữa tiếp tục bào chữa cho bị cáo trong toàn bộ quá trình phán xử vụ án tại thời kỳ sơ thẩm hoặc phúc thẩm Nếu bị cáo có kháng cáo và tiếp tục mời luật sư bào chữa cho mình. Luật sư bào chữa cho bị cáo có các quyền và trách nhiệm khăng khăng, tư vấn và hỗ trợ pháp lý cũng như đàm luận với bị cáo để sao cho bào chữa cho bị cáo được lý tưởng.

những sinh hoạt cụ thể của luật sư của việc xác định cấu thành tội phạm và chuẩn bị luận cứ bào chữa

Để xác định cấu thành tội phạm, luật sư phải xem xét và nghiên cứu rất nhiều các yếu tố có liên quan. các yếu tố cấu thành tội phạm gồm

- Mặt khách quan
+ Dấu hiệu về hành vi: có mặt chủ quan hoặc chưa có nhận thức
+ Dấu hiệu về thời gian và địa điểm
+ Dấu hiệu về dụng cụ và công cụ. Xác định mối quan hệ nhân quả

- Mặt chủ quan: Xác định dấu hiệu lỗi

- Khách thể: là toàn bộ các quan hệ xã hội bị vi phạm được điều chỉnh bằng pháp luật

- Chủ thể: là tất cả cá nhân hay tổ chức tham dự vào vụ án

Việc coi xét đầy đủ và toàn diện các yếu tố CTTP là một trong số những bảo đảm cho việc định tội danh đúng đối với hành vi nguy hiểm cho xã hội tương ứng đồng thời cũng định hướng cho luật sư bào chữa cho thân chủ của mình.

Để chuẩn bị 1 bài "luận cứ bào chữa " tốt người luật sư cần tiến hành những hồ sơ như sau:
- Nghiên cứu hồ sơ;
- Thu thập tài liệu, chứng cứ;
- Gặp đàm luận với thân chủ;
- Chuẩn bị bản bào chữa;
Việc xác định đầy đủ và toàn diện những yếu tố của CTTP sẽ giúp luật sư định tội danh đúng đắn. Từ đấy luật sư sẽ có hướng bào chữa thích hợp nhất cho thân chủ của mình.

Cùng với kỹ năng tổng hợp, phân tích và sự hiểu biết về các quy định luật pháp, luận cứ bào chữa chính là quan điểm của luật sư bảo vệ cho thân chủ của mình. Việc tham gia của luật sư trong việc xác định cấu thành tội phạm và luận cứ bào chữa là cực kỳ cần thiết và quan trọng.

các lưu ý lúc luật sư bào chữa cho bị can bị cáo trong những vụ án hình sự
lúc thực hiện việc bào chữa cũng như che chở cho bị hại, luật sư sẽ thực hiện những quyền của mình mà luật pháp cho phép, tham gia những buổi hỏi cung, lấy lời khai, tư vấn và hướng dẫn cho bị cáo trình tự giấy tờ phiên tòa, giúp đỡ bị cáo về mặt pháp luật. Kiến nghị các giải pháp đổi thay biện pháp giảm thiểu, tạm giữ, tạm giam, yêu cầu cho bị cáo được ở ngoại; nghiên cứu vụ án và đấu tranh che chở bị cáo, người bị hại. Tranh luận tại phiên tòa, tranh luận với đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố và vận dụng pháp luật, kiến nghị đề nghị vận dụng những tình tiết giảm xuống nhẹ trách nhiệm hình sự, áp dụng xử phạt dưới khung hình phạt và cho hưởng án treo. Kiến nghị khiến cho rõ kết luận giám định; yêu cầu triệu tập người khiến chứng, người phiên dịch, sao chép, sao chụp thủ tục và nghiên cứu giấy tờ vụ án. Kháng cáo bản án theo quy định, yêu cầu được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước cũng như phát hiện ra những vi phạm pháp luật để che chở quyền lợi ích cho người mình bào chữa và bảo vệ.
https://luatsu-vn.com/tim-luat-su-tai-thanh-pho-ho-chi-minh/
http://luatsu-vn.com/