Với việc gia nhập và ký kết nhiều hiệp định, điều ước quốc tế, hội nhập ngày càng sâu hơn ra thế giới, Việt Nam đang được xem là quốc gia có môi trường kinh doanh thuận lợi, được nhiều nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập công ty hoặc đầu tư và mở rộng kinh doanh vào thị trường Việt Nam. Quá trình đầu tư tại Việt Nam tuy có nhiều thuận lợi nhưng cũng ẩn chứa nhiều rủi ro, đặc biệt là rủi ro về pháp lý. Dịch vụ luật sư tư vấn đầu tư nước ngoài của Công ty Luật TNHH HDS đã tháo gỡ cho nhiều doanh nghiệp FDI khỏi những vướng mắc đó, giúp họ yên tâm đầu tư và làm ăn kinh doanh tại Việt Nam.
Các trường hợp phải thực hiện xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
 • Dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp sau:
 • Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
 • Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;
 • Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.

Nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện sau:
 • Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức kinh tế, trừ các trường hợp sau đây:
 • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;
 • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;
 • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
 • Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.


Hồ sơ xin cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:
 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
 • Đối với nhà đầu tư là tổ chức: Bản sao giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương xác nhận tư cách pháp lý;
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Bản sao báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ hoặc của tổ chức tài chính hoặc bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư hoặc tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất. Trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm thực hiện dự án;
 • Nếu dự án có sử dụng công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao thì nộp giải trình về sử dụng công nghệ.

Nơi nộp hồ sơ: Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi dự kiến đặt trụ sở chính hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp và khu chế xuất tỉnh nơi dự án đặt trụ sở chính.
Trình tự xử lý: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; nếu từ chối cấp thì sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.
Trường hợp các công ty FDI còn lại thì không cần thực hiện thủ tục xin cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư mà chỉ cần thực hiện thủ tục báo cáo sử dụng mẫu I.13 tại Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT. Nội dung báo cáo gồm: Tên dự án đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, ưu đãi đầu tư (nếu có).
Ngoài ra, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thể điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh mà không nhất thiết phải có dự án đầu tư. Việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải phù hợp với điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có).
Hiện nay, Dịch vụ Luật sư tư vấn hợp đồng đầu tư nước ngoài Công ty Luật HDS được nhiều khách hàng đánh giá cao và lựa chọn sử dụng dịch vụ lâu dài chi tiết tại https://hdslaw.vn/dau-tu-nuoc-ngoai. Lý do là HDS có những ưu điểm vượt trội so với các đơn vị khác như:
 • Sở hữu đội ngũ luật sư, chuyên gia tư vấn 15 năm kinh nghiệm.
 • Thành thạo các ngoại ngữ như Tiếng Anh, Tiếng Nhật.
 • Quy trình tư vấn chuyên nghiệp, nhanh chóng, đảm bảo tiến độ thành lập công ty, tiến độ đầu tư.
 • Xác định rõ ràng lộ trình thực hiện công việc và đảm bảo thực hiện đúng lộ trình.
 • Có mối quan hệ tốt với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Xem thêm: thành lập công ty tại nước ngoài