Kinh nghiệm quản lý vận hành chung cư
Để vận hành quản lý chung cư hiệu quả cần phải có quy trình và những kinh nghiệm của người đi trước. Cụ thể hơn với kinh nghiệm quản lý vận hành chung cư muốn hiệu quả cần chú ý:
Có sự tham gia của chính quyền
Cần có sự tham gia của chính quyền để đảm bảo nghĩa vụ, quyền lợi và đúng định hướng chung của đô thị. Việc quản lý vận hành muốn hiệu quả phải đặt ra những nguyên tắc tương hợp đối với quyền hạn, trách nhiệm, lợi ích để đảm bảo việc phục vụ nhu cầu của các chủ nhân.
Việc vận hành và quản lý chung cư cần có sự giám sát, kiểm tra và chỉ dẫn bắt đầu từ phía chính quyền khu vực. Việc này sẽ đảm bảo những tranh chấp, kiện tụng sẽ rõ ràng, dễ khắc phục hơn. Đồng thời phía chính quyền ban hành luẩ chung cư để đảm bảo toàn bộ bắt đầu từ ban quản lý chung cư cho tới những cư dân hiểu rõ về quyền hạn và nghĩa vụ của mình.


>>> Có thể bạn quan tâm:
PSA cung cấp dịch vụ quản lý tòa nhà chung cư : https://psa.vn/quan-ly-toa-nha/quan-...chung-cu.html/
Công việc, nhiệm vụ của Ban quản lý tòa nhà chuyên nghiệp: https://psa.vn/tin-tuc/dich-vu-quan-...chung-cu.html/

Có mô hình quản lý phù hợp
Cần xây dựng mô hình quản lý thích hợp, không kềnh càng và phải đáp ứng được nhu cầu riêng của chung cư. Vấn đề này cần có sự trả lời bắt đầu từ các công ty quản lý tòa nhà như PSA hoặc các tổ chức có thương hiệu. Như thế sẽ giúp chủ sở hữu chung cư đảm bảo thực hiện hiệu quả nhất.
Điều kiện đối với đơn vị quản lý và vận hành nhà chung cư
- doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư phải là đơn vị hoặc tổ chức có chức năng, năng lực theo quy định của pháp luật về quản lý/vận hành bất động sản, cụ thể:
+ Phải có tối thiểu những phòng hoặc phòng ban chuyên môn nghiệp vụ, bao gồm kỹ thuật; bảo vệ, an ninh; dịch vụ, lễ tân và vệ sinh, môi trường;
+ các thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ làm việc trong những phòng, bộ phận chuyên môn nghiệp vụ phải có trình độ chuyên môn tương ứng với vị trí công tác và phải có Giấy chứng nhận đã hoàn tất khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Bộ xây dựng.
- tổ chức quản lý vận hành nhà chung cư phải ký hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư ký giữa doanh nghiệp quản lý vận hành và Ban quản trị nhà chung cư. Hợp đồng dịch vụ do các bên ký kết phải tuân thủ mẫu quy định tại phụ lục số 02 của Thông tư 02/2016/TT-BXD về ban hành quy chế quản lý và dùng nhà chung cư.

- Giá dịch vụ quản lý và vận hành nhà chung cư phải công khai, minh bạch và căn cứ cụ thể vào từng nhà chung cư. Giá dịch vụ này do Hội nghị nhà chung cư quyết định nhưng không bao gồm kinh phí bảo trì phần sở hữu chung, giá tiền trông giữ xe, giá bán sử dụng nhiên liệu, năng lượng, nước sinh hoạt, dịch vụ truyền hình, thông báo liên lạc và các mức giá dịch vụ khác dùng cho cho việc dùng riêng của chủ nhân, người dùng nhà chung cư.
Nhiệm vụ và phận sự của Ban quản lý nhà chung cư
- Điều khiển, duy trì hoạt động, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống cầu thang máy, máy bơm nước, máy phát điện, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy, công cụ chữa cháy, những trang bị phòng ngừa và các trang bị khác thuộc phần sở hữu chung, dùng chung của tòa nhà chung cư, cụm nhà chung cư;
- cung cấp những dịch vụ bảo vệ, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, coi ngó vườn hoa, cây cảnh, diệt côn trùng và những dịch vụ khác bảo đảm cho nhà chung cư hoạt động bình thường;
- những công việc khác có can hệ để đảm bảo quản lý và vận hành nhà chung cư.

​​cách thức thành lập Ban quản trị nhà chung cư
- Ban quản trị do hội nghị nhà chung cư, cụm nhà chung cư bầu để thực hiện những quyền và bổn phận quy định;
- Hội nghị nhà chung cư là hội nghị của toàn thể chủ sở hữu nhà chung cư, chúng ta có thể hiểu như là Đại hội đồng cổ đông của một công ty Cổ phần. Hội nghị nhà chung cư lần đầu phải được tiến hành tổ chức trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày nhà chung cư đó được bàn giao đưa vào sử dụng và có tối thiểu 50% số căn hộ đã được bàn giao (bao gồm cả số căn hộ mà chủ đầu tư giữ lại không bán); trường hợp quá thời hạn quy định tại Điểm này mà tòa nhà chung cư chưa có đủ 50% số căn hộ được bàn giao thì hội nghị nhà chung cư được diễn ra sau khi có đủ 50% số căn hộ được bàn giao.
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, diễn ra từ ngày được hội nghị nhà chung cư bầu, Ban quản trị nhà chung cư có trách nhiệm nộp thủ tục yêu cầu xác nhận Ban quản trị quy định tại Ủy ban dân chúng cấp huyện nơi có nhà chung cư. Sau khi có quyết định xác nhận, Ban quản trị nhà chung cư chính thức được xác nhận và có bổn phận lập tài khoản, khắc con dấu,...