Có đăng ký sở hữu hữu nhà, công trình xây dựng liên quan đến đất giấy xác nhận về sở hữu đất. Đối với trường hợp có sẵn trong dự án thì cần có giấy xác thực về sở hữu đất theo quy định pháp lí.
Chủ đầu tư kinh doanh hoạt động bất động sản phải xây dựng doanh nghiệp kinh doanh giao dịch và có vốn pháp định không thấp hơn 20 tỷ đồng.
Xem thêm các bài viết về bất động sản của chúng tôi tại Eco Green SaiGon

Kinh doanh bất động sản đang là một trong những lĩnh vực kinh doanh đang có vị thế và nổi bật tại thị trường Việt Nam hiện nay. Nhiều doanh nghiệp theo đó cũng đầu tư kinh doanh bất động sản một cách rầm rộ và mở ra liên tục trên thị trường. Để giúp cho nhiều doanh nghiệp mới bước chân vào lĩnh vực này có thể hoạt động tốt hơn. Chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn những thủ tục cần thiết cho việc thành lập kinh doanh bất động sản.


Xem thêm các bài viết về bất động sản của chúng tôi tại hausviva ez land
Để các nhà và các công trình xây dựng được đưa vào kinh doanh bất động sản thì phải thoả các điều kiện sau:
Không có tranh chấp pháp luật về sở hữu đất cũng như sở hữu hữu nhà, công trình gắn liền với đất.
Không bị biên bản về thi hành án.
Xem thêm các bài viết về bất động sản của chúng tôi tại Sunshine Venicia
Chủ đầu tư bán, chuyển nhượng cho thuê, cho thuê mua bất động sản mô hình nhỏ ít liên tục phải xây dựng doanh nghiệp kinh doanh giao dịch nhưng phải kê khai nộp thuế theo pháp luật.
Có mong muốn bổ sung lĩnh vực thì phải có báo cáo tài chính thể hiện nguồn vốn của chủ nguồn vốn tại thời điểm bây giờ là 20 tỷ đồng.
Không được ít hơn một người có chứng chỉ, bằng cấp môi giới bất động sản khi kinh doanh giao dịch môi giới bất động sản.
Phải có tối thiểu hai có Phải nhiều hơn 2 định giá bất động sản khi kinh doanh hoạt động dịch vụ định giá bất động sản.

View more random threads: