Khám bệnh trái tuyến có được hưởng bảo hiểm y tế không? Mức hưởng thế nào so với bảo hiểm y tế đúng tuyến? Đó là những vấn đề cần hiểu rõ để chủ động mọi mặt trong việc khám chữa bệnh của mỗi người. Mời bạn đọc cùng tìm hiểu về quyền lợi bảo hiểm y tế trái tuyến qua bài viết dưới đây.
>> khám sức khỏe định kỳ có bắt buộc không
>> khám sức khỏe định kỳ nên khám gì

Quy định hiện hành về khám chữa bệnh thông tuyến, trái tuyến
Để biết khám bệnh trái tuyến có được hưởng bảo hiểm y tế không cần xác định khi nào người có thẻ bảo hiểm được hưởng quyền lợi khám đúng tuyến hoặc trái tuyến.
Hiện nay, Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014 đã thông tuyến khám bệnh ở quận/huyện trong cùng một tỉnh/thành. Điều này có nghĩa, người tham gia bảo hiểm có thể đi khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến quận/ huyện và tương đương trong cùng một tỉnh/thành trở xuống, không cần phải có giấy chuyển tuyến mà vẫn được hưởng mức chi trả bảo hiểm y tế như khi đúng tuyến.
Còn trong trường hợp người bệnh đi khám trái tuyến tại bệnh viện nhà nước tuyến tỉnh, thành, trung ương thì sẽ được hưởng quyền lợi theo quy định đi khám chữa bệnh trái tuyến.

Quyền lợi khi khám chữa bệnh trái tuyến, vượt tuyến
Căn cứ vào Khoản 3 Điều 22 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014, mức chi trả bảo hiểm y tế trái tuyến được quy định như sau:
“3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:
a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;
b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;
c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016“.

Như vậy, khi người bệnh đến khám trái tuyến tại một bệnh viện tuyến tỉnh/thành, trung ương mà không có giấy chuyển viện thì chỉ được chi trả bảo hiểm y tế khi điều trị nội trú với mức hưởng là 60% chi phí khám, chữa bệnh trên mức quyền lợi. Với trường hợp điều trị ngoại trú tại các bệnh viện này, người bệnh sẽ phải tự thanh toán 100% chi phí điều trị.
Những thông tin trên đây đã giải đáp thắc mắc: Khám bệnh trái tuyến có được hưởng bảo hiểm y tế không?. Qua đó, để được hưởng mức chi trả bảo hiểm y tế cao nhất, khi đi khám quý khách hàng vui lòng tới cơ sở y tế nơi đăng ký khám chữa bệnh tuyến dưới để khám. Sau đó xin giấy chuyển tuyến lên bệnh viện tuyến trên để được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế đúng tuyến.
Xem thêm: http://***************/threads/11883...hyt-khong.html