Trong chương trình ở New Brunswick hỗ trợ định cư cho các người đủ tiêu chuẩn đáp ứng điều kiện của bộ phận sử dụng lao động định cư Canada theo diện tay nghề. Trong chương trình đề cử của tỉnh bang New Brunswick (PNP), chúng ta có thể hội đủ điều kiện theo 1 trong hai dòng sau: có sẵn lời mời việc làm Job offer Applicants, có người thân tại New Brunswick hỗ trợ Family Support Applicants.Chính sách Job offer applicants:

Để nộp đơn theo dòng này, người di trú phải:

- Được lời mời công việc từ 1 nơi tuyển dụng có trụ sở tại New Brunswick. Người tuyển dụng cần phải chứng minh rằng họ đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các công việc này trong thị trường việc làm tại
ở địa phương.

- Có ít nhất 50 điểm trên Thang tính điểm (những yếu tố là tuổi tác, trình độ giáo dục, kinh nghiệm kinh doanh, khả năng ngôn ngữ và năng lực thích ứng).

- Sẵn sàng ký một thỏa thuận để định cư vĩnh viễn ở New Brunswick.

Chương trình Family Support Applicants:

Để có thể nộp đơn theo loại này, người di trú phải:

- Có một người họ hàng gần gũi với người sinh sống ở New Brunswick;

- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm lao động liên tục trong nghề nghiệp dự định ở New Brunswick;

- Có trình độ học vấn đủ để đạt trong công việc ứng tuyển.

- Minh chứng đủ tiền để sống tại New Brunswick.

- Phải ký một thỏa thuận để định cư vĩnh viễn ở New Brunswick.

Người họ hàng tại Canada phải:

- Là công dân của Canada hoặc thường trú nhân.

- Hoạt động kinh doanh ở New Brunswick hay làm việc tại New Brunswick tối thiểu 12 tháng liên tiếp.

- Có thể tự tài trợ cho chính mình.Để hiểu chi tiết về các cách thức định cư cũng như là được hỗ trợ tư vấn tận tình nhất, hãy liên hệ ngay với Công ty Định Cư Canada Hồ Chí Minh theo hotline: 094 147 9988 để được tư vấn miễn phí.