.

Các khoản tiền liên tục chuyển từ tài khoản kiểm tra này về tài khoản khác. Những lý do để bắt tay vào làm chuyển phát đổicó một số lý do để cả công ty và người tiêu dùng sử dụng tiền vận chuyển thẳng qua , bao gồm:tiền gửi tự động: khi nhận tiền bằng cách gửi tiền trực tiếp , tiền được thêm vào tài khoản của bạn mà không cần bất cứ hành động nào được yêu cầu từ phía bạn.

Bảo mật: không ai có thể đánh cắp séc , đổi thay hoặc nỗ lực rút tiền mặt. Theo lĩnh vực tài chính tiền ship thanh toán deposit là đọc tới loại tiền gửi mà người gửi tiền có thể rút ra bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho ngân hàng deposit nghĩa là gì.

Ngoài ra , bạn không trải tới kiểm tra , phong bì hoặc bưu chính một cách mau chóng. Theo quy định của nhà băng nhà nước tại các cuốn sách quy phạm pháp luật thì tiền vận chuyển thanh toán hóa đơn deposit là một loại hình tiền gửi không kỳ hạn.

Cho dù bạn ra khỏi đô thành hay quá xô bồ để đến nhà băng , tài khoản của bạn sắp được ghi có. Người được trả tiền không cần phải tiếp tục kiểm tra hộp thư của họ.

Ngoài ra , thanh toán không bị mất miễn là bạn cài đặt quy trình chính xác ngay lần ban đầu. Hồ sơ điện tử: mọi người đều có hồ sơ thanh toán hóa đơn và thật thuận buồn xuôi gió để biết điều gì sắp xảy ra trong lịch sử trao đổi dịch vụ của tài khoản kiểm tra của bạn.

Không có thư hoặc giấy: với thanh toán điện tử , bạn không cần in séc hoặc trả tiền để chuyển phát thư. Bạn không cần phải tự viết khía cạnh rõ nét đến thanh toán.

Ngoài ra , tiền có sẵn để chi phí ngay lập tức và không cần phải chuyển phát séc và chờ thanh toán các hóa đơn. Thanh toán nhanh hơn: đôi khi người được thanh toán được thanh toán sớm hơn , với tiền chuyển phát sang tài khoản kiểm tra của một người sớm hơn một hoặc hai ngày so với séc giấy đến trong thư.

Chi phí: đọc chung là không tính phí khi nhận thanh toán hóa đơn và chuyển tiền bằng ach thường ít tốn không tốt hơn so với các tùy chọn khác , kể cả kế toán thanh toán.