Triển khai dự án ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi cua đồng thương phẩm, Trung tâm Ứng dụng KHKT và BVCTVN huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa tổ chức thả 600 kg cua giống (tương đương 210.000 con).


Dự án được Hội đồng KH&CN Hà Tĩnh đồng ý triển khai từ cuối năm 2018. Sau thời gian chuẩn bị ao nuôi, đến nay, Trung tâm tến hành thả cua giống (Somanniathelphusa sinensis) và chăm sóc theo kế hoạch. Tag: phòng bệnh trên tôm thẻ

Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHKT và BVCTVN huyện Nghi Xuân Nguyễn Đức Khánh - Chủ nhiệm dự án, cho biết: Dự án được triển khai tại khu vực đồng Bản, xã Xuân Liên với 5 ao hồ nuôi trồng và chăm sóc cua đồng có diện tích mỗi ao là 1.000 m2, mật độ nuôi 35 con/m2, thời gian nuôi 4 tháng/vụ. Theo tính toán, tỷ lệ cua sống đạt 60% thì sản lượng thu hoạch dự kiến hơn 2,1 tấn cua thương phẩm/vụ. Và 1 năm nuôi 2 vụ sẽ cho sản lượng hơn 4,2 tấn. Tag: nuôi tôm biofloc

"Như vậy, với mức giá theo thị trường hiện nay, doanh thu mô hình sẽ đạt khoảng 546 triệu đồng, lợi nhuận mang lại từ 107 đến 197 triệu đồng/0,5 ha/năm. Sau 2 vụ nuôi, đến khoảng cuối năm 2019, chúng tôi sẽ hoàn thiện quy trình công nghệ nuôi cua đồng thương phẩm phù hợp với điều kiện sinh thái tại huyện Nghi Xuân" - ông Khánh cho biết thêm. Tag: bệnh trên tôm thẻ

Nguồn: baohatinh.vn/nong-nghiep/nuoi-cua-dong-hua-hen-thu-lai-lon-o-nghi-xuan/168540.htm