Hội Nông dân (ND) xã Yên Thượng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn là một trong những đơn vị thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ động tham mưu, sát thôn, bản

Yên Thượng là xã nằm ở phía tây của huyện Chợ Đồn, xã có 10 thôn với 10 chi hội nông dân/318 hội viên, chiếm 87% so với tổng số hộ nông nghiệp. Thu nhập của người dân chủ yếu từ sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi và dịch vụ nhỏ lẻ. Việc tìm ra cây, con có giá trị kinh tế cao, ổn định của địa phương còn gặp nhiều khó khăn, do đó chưa định hướng được sản phẩn kinh tế mũi nhọn. Tag: Cong ty diet con trung


Xuất phát từ những khó khăn của địa phương, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội ND huyện Chợ Đồn, Ban Thường vụ Hội ND xã Yên Thượng đã kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư, ngày 03 tháng 12.2009, về việc “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội ND Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp ND Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020” và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 10.5.2011, về việc “Hội ND Việt Nam tham gia trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020”.

Hội ND xã Yên Thượng đã tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo.

Ông Ma Đình Đức - Chủ tịch Hội ND xã Yên Thượng cho biết: “Ban Thường vụ Hội Nông dân xã đã chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền về hoạt động của Hội, đặc biệt là tham mưu thực hiện các mô hình kinh tế theo Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hội còn chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, các tổ chức đoàn thể tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật, triển khai các chính sách hỗ trợ ND phát triển sản xuất cho hội viên, ND…”.

Hội Nông dân xã còn thường xuyên thăm nắm tình hình chi, tổ hội để nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của hội viên, ND, từ đó xây dựng các mô hình phát triển sản xuất phù hợp. Tag: Dich vu diet con trung

Bên cạnh đó, Hội tăng cường công tác tuyên truyền các mô hình phát triển kinh tế đến hội viên, ND; nêu gương các điển hình tiên tiến, nhằm khích lệ các hộ khác noi theo…

Nhân rộng mô hình hiệu quả

Kết quả 5 năm qua, Hội ND xã YênThượng đã phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả một số mô hình như: “Canh tác lúa cải tiến” theo phương pháp SRI với 100% hộ hội viên tham gia; mô hình “mận chín sớm” tổng diện tích là 2,5ha, với 70 hộ hội viên tham gia; mô hình hồng không hạt diện tích 2,1ha, với 31 hộ hội tham gia và mô hình “nuôi ong lấy mật” cho 2 hộ hội viên, với quy mô 28 thùng ong mật/2 hộ; mô hình nông - lâm nghiệp và dịnh vụ như chăn nuôi trâu, dê sinh sản và trồng rừng...

Hiện nay, các hộ vẫn duy trì thực hiện hiệu quả mô hình sản xuất. Một số hộ có thu nhập tốt như hộ bà Ma Thị Phương, thôn Pác Cộp với mô hình nông - lâm nghiệp và dịnh vụ, cho thu nhập bình quân 200 triệu đồng/năm và tạo việc làm thường xuyên 2 - 4 lao động; hộ ông Nguyễn Văn Chất, thôn Nà Nhàm với mô hình chăn nuôi và trồng rừng, thu nhập bình quân từ 70 - 80 triệu đồng/năm.

Bên cạnh hỗ trợ, động viên hội viên xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả, những năm qua, Hội ND xã Yên Thượng còn phối hợp tập huấn kỹ thuật, dạy nghề cho ND.

Hội đã phối hợp với Trung tâm Dạy nghề huyện Chợ Đồn tổ chức dạy nghề xây dựng cơ bản cho hơn 30 lao động trong xã, thành lập được 2 nhóm thợ xây tại địa phương, mỗi nhóm 7 - 8 lao động và đều có việc làm thường xuyên. Tag: Cong ty diet muoi

Việc thực hiện thành công các mô hình phát triển kinh tế theo Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại xã Yên Thượng là một trong những hoạt động quan trọng để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần tích cực vào việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Nguồn: danviet.vn/nong-thon-moi/o-noi-nay-hoi-xan-tay-giup-nong-dan-lam-kinh-te-tang-thu-nhap-945598.html